Regels

 Om de Avond4daagse in goede banen te kunnen leiden, verzoeken wij U om zich aan deze afspraken te houden. Wij rekenen op Uw medewerking.

  1. De startnummers van iedere groep zullen bij de inschrijving bekend worden gemaakt. De groepen stellen zich op bij het bordje, waarop het startnummer staat. De bordjes zijn bevestigd aan de hekken rondom het sportveld.

2. Wanneer een groep compleet is mag hij vertrekken. Wil iedere groep ervoor zorgen dat ze niet dwars door een andere vertrekkende groep gaan lopen?

3. Wij verzoeken U dringend erop toe te zien dat de kinderen op de velden niet aan de doelen of netten gaan hangen en/of op de dug-out klimmen? Dit geldt natuurlijk ook voor onderweg als we langs speel en sportvelden wandelen.

4. Bij de (voor)inschrijving ontvangt men een boekje met de routebeschrijvingen. Daarnaast worden de boekjes op maandag uitgereikt bij het startbureau.

5. In overleg met de politie is besloten dat de groepen aan de linkerkant van de weg lopen. Individuelen lopen altijd al, in ieder geval buiten de bebouwde kom, aan de linkerkant van de weg.

6. De groep die wil passeren versnelt iets, terwijl de groep die wordt ingehaald iets inhoudt.

7. Wij verwachten dat geen enkele wandelaar enig afval achterlaat want een beter milieu begint altijd bij jezelf!

8. De rustplaatsen dienen na afloop weer schoon te worden achtergelaten.

9. Het startbureau sluit iedere avond om 21.00 uur.

10. De groepen kunnen vanaf de donderdag medailles ophalen.

11. Voor de intocht stellen de groepen zich op volgens de aanwijzingen.

12. Aan palen op grasveld  zijn de vlagen met de naam van de school of vereniging bevestigd. Dit geeft de plek aan waar de groep zich moet opstellen.

13. De intocht start om 19.30 uur. Bij de start zorgt een verkeersregelaar voor de invoeging van de muziekkorpsen in de stoet.

14. Men is verplicht zich te houden aan de aanwijzingen van de verkeersregelaars.