Regels

 Om de Avond4daagse in goede banen te kunnen leiden, verzoeken wij U om zich aan deze afspraken te houden. Wij rekenen op Uw medewerking.

  1. De startnummers zullen alleen op de maandag gebruikt worden om de plekken van verzamelen aan te wijzen. Bij de ingang van het terrein zal iemand staan die een lijst heeft met daarop de nummers die corresponderen bij de juiste groep. De groepen stellen zich op bij het bordje, waarop het startnummer staat. Het is niet toegestaan om op het middengebied van het terrein te zijn. Dus opstellen op de buitenste ring.

2. Wanneer een groep compleet is mag hij vertrekken. Wil iedere groep ervoor zorgen dat ze niet dwars door een andere vertrekkende groep gaan lopen?

3. Wij verzoeken U dringend erop toe te zien dat de kinderen op de velden niet aan de doelen of netten gaan hangen en/of op de dug-out klimmen? Dit geldt natuurlijk ook voor onderweg als we langs speel en sportvelden wandelen.

4. Routeboekjes worden op maandag uitgereikt bij het startbureau.

5. In overleg met de politie is besloten dat de groepen aan de linkerkant van de weg lopen. Individuelen lopen altijd al, in ieder geval buiten de bebouwde kom, aan de linkerkant van de weg.

6. De groep die wil passeren versnelt iets, terwijl de groep die wordt ingehaald iets inhoudt.

7. Wij verwachten dat geen enkele wandelaar enig afval achterlaat want een beter milieu begint altijd bij jezelf!

8. De rustplaatsen dienen na afloop weer schoon te worden achtergelaten. 

9. Het startbureau sluit iedere avond om 21.00 uur.

10. De groepen kunnen vanaf de donderdag medailles ophalen. Dit jaar zal dan het startbureau bij de sporthal De Bongerd zijn. 

11. Men is verplicht zich te houden aan de aanwijzingen van de verkeersregelaars.